England
England
trung

Gia công xả băng là quá trình quan trọng trong ngành công nghiệp kim loại thường được thực hiện để biến đổi các cuộn thép cuộn tròn thành các băng thép có kích thước và quy cách cụ thể. Quá trình này đòi hỏi sự chính xác và kỹ thuật cao để đảm bảo thành quả sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.