England
England
trung

Ống thép được tạo thành hình dạng với dung sai và kích thước mà khách hàng yêu cầu. Các ống được đóng gói theo tiêu chuẩn của đơn đặt hàng để vận chuyển