England
England
trung

Liên hệ

CÔNG TY TNHH YBN VIỆT NAM

MST: 3702367484

Địa chỉ: Số 26, đường N3, khu 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình

Dương, Việt Nam

SĐT: 0274 – 3860610~614

FAX: 0274 - 3860615

Email: ybn@ybn-vn.com